test

Home / test

blog

Wyzwania współczesnej edukacji – kształcenie na odległość

Wyzwania współczesnej edukacji – kształcenie na odległość

Dla nauczycieli, Edukacja, Spotkanie z ekspertem

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych do udziału w bezpłatnej konferencji online: „Wyzwania współczesnej edukacji – kształcenie na odległość”, organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z naszą Biblioteką oraz i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia na platformie MS Teams o godzinie 12.00 i będzie poświęcona wyzwaniom, przed jakimi stoi polska oświata w dobie pandemii.

Więcej informacji o wydarzeniu

Kształcenie na odległość – ankieta diagnozująca dla nauczycieli

Kształcenie na odległość – ankieta diagnozująca dla nauczycieli

Aktualności, Dla nauczycieli, Edukacja

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ubiega się o przyznanie grantu pod nazwą „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 i zapewnienie ciągłości kształcenia w przypadku ponownego czasowego ograniczenia zajęć stacjonarnych.

Adresatami projektu są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy nauczycieli województwa łódzkiego do wypełnienia ankiety diagnozującej. ANKIETA

#Łódzkie gra w szachy

#Łódzkie gra w szachy

Uncategorized

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.

Cele projektu:
– dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
– zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
– wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli.

Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.

W ramach projektu:
– nauczyciele:
* odbędą bezpłatny e-learningowy kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy;
* będą mieli możliwość uczestniczenia m.in. w dodatkowych bezpłatnych webinariach na temat rozwiązań metodycznych nauki gry w szachy;
* otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy i ćwiczeń dla uczniów;

placówki otrzymają:
* 10 kompletów szachów dla dzieci;
* 10 zegarów szachowych;
* szachy ogrodowe;
* szachy demonstracyjne.

W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy placówki oraz Karty indywidualne nauczycieli wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną. Podpisane i zeskanowane formularze należy wysłać na adres wodn@wodnskiernie.nazwa.pl. O przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Założeniem organizatorów jest przeszkolenie uczestników z każdego z 21 powiatów oraz trzech miast na prawach powiatów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2021 r. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w załączonym opisie projektu. Dodatkowych informacji udziela: dr Beata Krokocka – koordynator projektu, b.krokocka@wodnskierniewice.eu, tel. 46 833 20 04
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w Projekcie.

Do pobrania:
szczegółowy opis projektu
formularze zgłoszeniowe

 

Wydarzenia biblioteczne dla seniorów – warsztaty online

Wydarzenia biblioteczne dla seniorów – warsztaty online

Aktualności, Dla nauczycieli, Edukacja, Spotkanie z ekspertem

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny warsztat online pt. „Skuteczna organizacja wydarzeń bibliotecznych dla seniorów od A do Z”, który odbędzie się w formie webinarium 15 kwietnia 2021 roku w godzinach 9.00-12.00 na platformie LiveWebinar.

Uczestniczyć w szkoleniu będzie można poprzez: komputer, laptop, tablet, smartfon. Spotkanie poprowadzi Magdalena Klimczak z Good Books.

Zorganizowanie w bibliotece wydarzenia dla seniorów wiąże się z szeregiem czynności, które należy podjąć w celu jego odpowiedniej promocji, zapewnienia wygody i bezpieczeństwa uczestników, a także zadbania o odpowiednią frekwencję. Pieniędzy na sfinansowanie eventu nierzadko trzeba szukać u sponsorów, fundacji czy innych podmiotów. Seniorzy to wdzięczna grupa odbiorców, ale oferta musi być dostosowana do ich zainteresowań i potrzeb. Na szkoleniu wspólnie zastanowimy się jak do nich dotrzeć i sprawić, by biblioteka stała się komfortowym miejsce dla każdego seniora.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie do 6 kwietnia do godz. 10.00 na adres mailowy wspomaganie@pedagogiczna.edu.pl zgłoszenia z następującymi danymi: tytuł szkolenia, imię, nazwisko, placówka, numer telefonu i adres mailowy. Wszystkie osoby zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą mailową. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

KSIĄŻKA MÓWI – laureaci etapu wojewódzkiego

KSIĄŻKA MÓWI – laureaci etapu wojewódzkiego

Dla nauczycieli, Dla uczniów, Wydarzenia

18 listopada odbył się wojewódzki etap konkursu „KSIĄŻKA MÓWI”. Ze względu na sytuację epidemiczną, ten etap również został przeprowadzony w formie zdalnej. Do finału zakwalifikowano 12 uczniów. Komisja wyłoniła 3 laureatów konkursu oraz przyznała 5 wyróżnień. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że spośród pięciu laureatów etapu rejonowego trzy osoby z naszego rejonu otrzymały wyróżnienia a jedna tytuł Laureata Konkursu Wojewódzkiego. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w późniejszym terminie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział  w konkursie w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym!!!
Lista laureatów

KSIĄŻKA MÓWI – laureaci etapu rejonowego konkursu

KSIĄŻKA MÓWI – laureaci etapu rejonowego konkursu

Dla nauczycieli, Dla uczniów, Wydarzenia

Za nami etap rejonowy konkursu pięknego czytania „KSIĄŻKA  MÓWI”. W eliminacjach brali udział uczniowie wyłonieni na etapie szkolnym. Ze względu na zmieniającą się sytuację sanitarno-epidemiologiczną w naszym kraju uczestnicy nie mogli zaprezentować się osobiście. Ich występy zostały nagrane w formie filmów wideo i obejrzane przez jury konkursu. Komisja brała pod uwagę m.in. prawidłową dykcję, tempo, intonację czytanego tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny – stronę emocjonalną i atmosferę przekazu.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego

RODO dla bibliotek

RODO dla bibliotek

Edukacja, Zbiory

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich udostępniło bezpłatnie w formie elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych osób publikację pt. „RODO dla bibliotek. Kodeks postępowania wspierający we właściwym stosowaniu RODO” pod redakcją Sylwii Czub-Kiełczewskiej oraz dr. Łukasza Wojciechowskiego. Kodeks powstał w celu zapewnienia merytorycznego i praktycznego wsparcia dla bibliotek publicznych, pedagogicznych i wojskowych.  

Więcej informacji na temat projektu

Kodeks do pobrania (plik .pdf)