test

Home / test

blog

Budżet Obywatelski – głosowanie

Budżet Obywatelski – głosowanie

Aktualności, Dla Społeczności Lokalnej

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim prosi Państwa o głosowanie na projekt pt. „Biblioterapia ważnym elementem upowszechniania kultury i rehabilitacji zdrowotnej” w ramach: Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok . Wygrana pozwoli nam wzbogacić bibliotekę o nowe, ciekawe zbiory.

Jak nam pomóc? To proste. Są 2 sposoby do wyboru:

1. PRZYJŚĆ do BPP ul. Wojska Polskiego 2 w godzinach 8.00-15.00 i na miejscu WYPEŁNIĆ KARTĘ do głosowania.

2. KLIKNĄĆ w link: KARTA-DO-GLOSOWANIA-BO-2022. Wypełnić kartę do głosowania wpisując m. in. w części A w rubryce Powiat zamieszkania: Piotrków Tryb., a części B w rubryce Powiatowa: symbol EP 003. Następnie wydrukować, podpisać i wrzucić do urny mieszczącej się w naszej siedzibie (ul. Wojska Polskiego 2) w godzinach 8.00-17.00

przykład:

Głosować może KAŻDY mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, który ukończył 18 lat. Głos należy oddać w dniach 28.06.2021-16.07.2021 r. Jest to Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego.

DZIĘKUJEMY!

 

Zapisy online – nowa usługa

Zapisy online – nowa usługa

Dla nauczycieli, Dla Społeczności Lokalnej, Dla uczniów, Uncategorized

Nie jesteś jeszcze CZYTELNIKIEM naszej biblioteki lub którejkolwiek naszej filii: w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim? Nie szkodzi. Teraz, nie wychodząc z domu, możesz zapisać się online. Wystarczy skorzystać z usługi: „Zapisy do biblioteki online”.

Kto może?
Zgodnie z Regulaminem z biblioteki mogą korzystać:  WSZYSCY mieszkańcy województwa łódzkiego i usytuowanych w pobliżu powiatów ościennych województw, którzy ukończyli 16 rok życia. Skorzystać WARTO, gdyż zdalny zapis uprawnia do: korzystania z usług rezerwacji i zamówień oraz otrzymania bezpłatnego kodu PIN do czytelni elektronicznej Ibuk Libra.

Jednak wypożyczenie zbiorów możliwe jest dopiero po wizycie w bibliotece, okazaniu dokumentu tożsamości, wypełnieniu i podpisaniu deklaracji oraz otrzymaniu BEZPŁATNIE karty bibliotecznej.

Jak to zrobić?
To bardzo proste – należy:
– w katalogu on-line wejść w zakładkę KONTO lub kliknąć w link  
– dokonać rejestracji wypełniając zamieszczony tam formularz.
UWAGA  pola oznaczone gwiazdką są wymagane. 
– przed wysłaniem formularza koniecznie zapoznać się z Regulaminem biblioteki oraz zaznaczyć, iż nie jest się robotem;
potwierdzić link aktywacyjny, wysłany na wskazany przy rejestracji email;
– na wskazany adres, zostaje wysłany kolejny email z hasłem dostępu, umożliwiającym zalogowanie się na swoje konto w naszej bibliotece.

Link do instrukcji obrazkowej

To wszystko. W tym momencie można już przeglądając nasz księgozbiór,  dokonywać rezerwacji interesujących pozycji oraz zamawiać te, które ktoś wypożyczył. Można także wystąpić z prośbą o przesłanie  kodu PIN do Ibuk Libra.

Na dopełnienie formalności system przewiduje 7 dni. Po tym czasie wypełnione formularze ulegają kasacji.

Posiadamy bogaty księgozbiór z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz innych dziedzin. Ponadto: lektury szkolne, kryminały, literaturę obyczajową (m.in. romanse, sagi) poradniki  oraz bajki i baśnie dla dzieci.

Naszym czytelnikom POMAGAMY ZNALEŹĆ  literaturę na „zadany temat”, dzięki temu ułatwiamy pisanie   prac zaliczeniowych.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Udostępniania w Piotrkowie Tryb. pod numerem: 44 649 50 77 

Kształcenie na odległość – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Kształcenie na odległość – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Aktualności, Dla nauczycieli, Edukacja, Spotkanie z ekspertem

Szanowni Państwo, nauczyciele z Piotrkowa oraz powiatów: piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego!

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zamierza ubiegać się o grant “Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój. Konkurs grantowy organizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W razie otrzymania przez nas grantu, we wrześniu i październiku 2021 realizowane będą przez nas szkolenia on-line w zakresie 12 modułów tematycznych (53 godz.):
1.Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
2.Organizacja procesu kształcenia i wychowania
3.Metodyka edukacji zdalnej
4.Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
5.Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
6.Zintegrowana Platforma Edukacyjna
7.Zoom
8.Microsoft Teams
9.Google Meet
10.Multimedialne zasoby edukacyjne
11.Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
12.Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Szkolenie będzie uzupełnione konsultacjami indywidualnymi. Udział w grancie jest bezpłatny. Obejmie on 130 nauczycieli dowolnych szczebli edukacyjnych z terenu byłego województwa piotrkowskiego.

Ponieważ nasz wniosek grantowy będzie złożony w czerwcu, przyznanie grantu i podpisanie umowy może nastąpić w czasie wakacji, a szkolenia będą musiały odbyć się we wrześniu i październiku, pragniemy już teraz zgromadzić wstępne deklaracje Państwa udziału.

Po uzyskaniu grantu poinformujemy zgłoszone osoby o drodze i czasie oficjalnej rekrutacji (będzie to droga mailowa i telefoniczna, a czas – wakacje).

Prosimy o wstępne zgłoszenia przy pomocy dowolnego kanału informacyjnego:
* profil FB,
* mail wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl,
* telefon (44 6495077) lub filie
* osobiście w bibliotece (Piotrków, ul. Wojska Polskiego 2) lub jej filiach 
* prywatnie w kontaktach z naszymi pracownikami w dowolnym miejscu i czasie.

Na pytania dodatkowe odpowie lider projektu, kol. Sylwia Madalińska, tel. 784 246 440.

Prosimy o propagowanie niniejszego zaproszenia w swoim środowisku.

Wyzwania współczesnej edukacji – kształcenie na odległość

Wyzwania współczesnej edukacji – kształcenie na odległość

Dla nauczycieli, Edukacja, Spotkanie z ekspertem

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i placówek oświatowych do udziału w bezpłatnej konferencji online: „Wyzwania współczesnej edukacji – kształcenie na odległość”, organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z naszą Biblioteką oraz i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Konferencja odbędzie się 19 kwietnia na platformie MS Teams o godzinie 12.00 i będzie poświęcona wyzwaniom, przed jakimi stoi polska oświata w dobie pandemii.

Więcej informacji o wydarzeniu

Kształcenie na odległość – ankieta diagnozująca dla nauczycieli

Kształcenie na odległość – ankieta diagnozująca dla nauczycieli

Aktualności, Dla nauczycieli, Edukacja

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ubiega się o przyznanie grantu pod nazwą „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 i zapewnienie ciągłości kształcenia w przypadku ponownego czasowego ograniczenia zajęć stacjonarnych.

Adresatami projektu są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zapraszamy nauczycieli województwa łódzkiego do wypełnienia ankiety diagnozującej. ANKIETA

#Łódzkie gra w szachy

#Łódzkie gra w szachy

Uncategorized

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.

Cele projektu:
– dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
– zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
– wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli.

Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.

W ramach projektu:
– nauczyciele:
* odbędą bezpłatny e-learningowy kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy;
* będą mieli możliwość uczestniczenia m.in. w dodatkowych bezpłatnych webinariach na temat rozwiązań metodycznych nauki gry w szachy;
* otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy i ćwiczeń dla uczniów;

placówki otrzymają:
* 10 kompletów szachów dla dzieci;
* 10 zegarów szachowych;
* szachy ogrodowe;
* szachy demonstracyjne.

W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy placówki oraz Karty indywidualne nauczycieli wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną. Podpisane i zeskanowane formularze należy wysłać na adres wodn@wodnskiernie.nazwa.pl. O przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Założeniem organizatorów jest przeszkolenie uczestników z każdego z 21 powiatów oraz trzech miast na prawach powiatów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2021 r. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w załączonym opisie projektu. Dodatkowych informacji udziela: dr Beata Krokocka – koordynator projektu, b.krokocka@wodnskierniewice.eu, tel. 46 833 20 04
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w Projekcie.

Do pobrania:
szczegółowy opis projektu
formularze zgłoszeniowe

 

Wydarzenia biblioteczne dla seniorów – warsztaty online

Wydarzenia biblioteczne dla seniorów – warsztaty online

Aktualności, Dla nauczycieli, Edukacja, Spotkanie z ekspertem

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny warsztat online pt. „Skuteczna organizacja wydarzeń bibliotecznych dla seniorów od A do Z”, który odbędzie się w formie webinarium 15 kwietnia 2021 roku w godzinach 9.00-12.00 na platformie LiveWebinar.

Uczestniczyć w szkoleniu będzie można poprzez: komputer, laptop, tablet, smartfon. Spotkanie poprowadzi Magdalena Klimczak z Good Books.

Zorganizowanie w bibliotece wydarzenia dla seniorów wiąże się z szeregiem czynności, które należy podjąć w celu jego odpowiedniej promocji, zapewnienia wygody i bezpieczeństwa uczestników, a także zadbania o odpowiednią frekwencję. Pieniędzy na sfinansowanie eventu nierzadko trzeba szukać u sponsorów, fundacji czy innych podmiotów. Seniorzy to wdzięczna grupa odbiorców, ale oferta musi być dostosowana do ich zainteresowań i potrzeb. Na szkoleniu wspólnie zastanowimy się jak do nich dotrzeć i sprawić, by biblioteka stała się komfortowym miejsce dla każdego seniora.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie do 6 kwietnia do godz. 10.00 na adres mailowy wspomaganie@pedagogiczna.edu.pl zgłoszenia z następującymi danymi: tytuł szkolenia, imię, nazwisko, placówka, numer telefonu i adres mailowy. Wszystkie osoby zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą mailową. Liczba miejsc jest ograniczona.