Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Teskt jednolity Statutu biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim obowiązujący od 1 maja 2018 roku (pobierz .pdf)


© Biblioteka Pedagogiczna