Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

SPONSORZY I DARCZYŃCY

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
http://www.ahe.lodz.pl/

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
www.filantropia.org.pl

Anna Adamus (Piotrków Tryb.)

Archiwum Państwowe (Piotrków Tryb.)
www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl

Ks. Stanisław Barszczak (Olsztyn k/Częstochowy)
http://sbarszczak.blox.p

Agnieszka Battelli (Łódź)
www.poetika.pl

Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej
www.bsh.dbv.pl

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
www.bu.pwsz.kalisz.pl

Biblioteka Pedagogiczna im. Gen. Bryg. Prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
http://www.bptorun.edu.pl/

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu
www.bpsieradz.p

Krzysztof Bieńkowski - redaktor naczelny "Znaj"
www.znaj-sap.com.pl

Piotr Boczkowski - Wydawnictwo "Econn"(Łódź)

Zbigniew Borowski (Bełchatów)
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2009/3-4/090308.htm

Elżbieta Ceglarek (Bełchatów)

Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.cke.edu.pl

Centrum Edukacji Obywatelskiej
www.ceo.org.pl

Centrum Informacji Turystycznej (Piotrków)
www.cit.piotrkow.pl

Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
www.coi.pl

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Likwidacji
www.crzl.gov.pl/pl

Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" (Poznań)
www.poznan.pl/mim/trakt

Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej biorący udział w akcji "Czytelniku, podaruj książkę bibliotece"
www.pedagogiczna.edu.pl

Jerzy Domański (Piotrków Tryb.)

Stanisław Dróżdż (Piotrków Tryb.)

Firma MD Melania Dzieduszycka (Podkowa Leśna)

Dagmara Frączyk-Więcek (Strzelce Wielkie)

"Forma" Pracownia Projektowa i Wydawnictwo
www.ppiw-forma.pl

Fundacja "Afryka Inaczej"
www.afryka.org/fundacja

Fundacja "Masz Szansę"
www.maszszanse.info

Fundacja Normalne Miasto Fenomen
http://fundacjafenomen.pl

Fundacja "Okularnicy" im. Agnieszki Osieckiej
http://okularnicy.org.pl

Fundacja Orlen Dar Serca
www.orlendarserca.pl

Fundacja Questingu
http://questing.pl/

Fundacja Edukacji Międzynarodowej (Wrocław)
www.fem.org.pl

Fundacja i Instytut Dialogu "Dunaj"
www.dialoginstytut.pl

Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych w Gdańsku
http://www.fiso.org.pl/

Fundacja Kronenberga
www.kronenberg.org.pl

Fundacja "Stu"

Fundacja "Synapsis"
http://www.synapsis.waw.pl/

Fundacja T. Z. Knobel

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
http://www.fwie.eco.pl/

Fundacja "Wspólna Droga"
http://www.unitedway.org.pl/

Mariusz Furman (Kraków)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Departament Strategii i Komunikacji
www.gios.gov.pl/pl

Gminny Ośrodek Kultury w Moszczenicy
www.gok.moszczenica.eu

Andrzej Grabowski (Ciężkowice)

Prof. zw. dr hab. Czesław Grzelak - Prorektor ds. Filii w Piotrkowie Tryb. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
www.unipt.pl

Haering sp. z o. o.
www.anton-haering.de/cms/pl/unternehmen/standorte/polen/

Inspire Consulting
www.inspire-consulting.pl

Instytut Badań Edukacyjnych
www.ibe.edu.pl/pl

Instytut Badań i Analiz Olszyńskiej Szkoły Biznesu (Olsztyn)
www.badania-rynku.pl

Instytut Inicjatyw Samorządowych
www.ngos.pl

Instytut Maszyn Matematycznych
www.imm.org.pl

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
http://www.imp.lodz.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://ipn.gov.pl/

Instytut Psychiatrii i Neurologii. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami
www.ipin.edu.pl/wordpress

Instytut Rozwoju Służb Społecznych
http://www.irss.and.pl/

Instytut Spraw Publicznych
www.isp.org.pl

Invest Bank o/ w Piotrkowie Tryb.
http://www.investbank.pl

Jeronimo Martins Polska - Biedronka
www.biedronka.pl/pl

Ireneusz Kaczmarczyk (Piotrków-Warszawa)
www.ireneusz-kaczmarczyk.pl

Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty
www.kuratorium.lodz.pl

Anna i Waldemar Kelmowie - właściciele firmy "Cza-Ta"
http://www.cza-ta.com.pl

Kieleckie Towarzystwo Naukowe
www.ujk.edu.pl/ktn

Zakład Cukierniczy "Klement"

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl

Krystyna Klepińska (Piotrków)

Klub Sportowy "Concordia"
http://concordiapiotrkow.futbolowo.pl

Witold Kobus - Wydawnictwo "Aga" (Wrocław)

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
http://www.narkomania.gov.pl/portal

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie
www.kta.szczecin.pl

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl

Krytyka Polityczna
www.krytykapolityczna.pl

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
http://www.kp.kalisz.pl/

Księgarnia "Na Rogu" w Piotrkowie

Księgarnia internetowa "Gandalf"
http://www.gandalf.com.pl

Księża Jezuici z Piotrkowa
www.mbtrybunalska.pl

Sylwia Kubicka (Piotrków Tryb.)

Teresa Kubicka (Piotrków Tryb.)

Kuratorium Oświaty - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=6&id=30

Antoni Lenkiewicz - Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń (Wrocław)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Lenkiewicz

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie
http://1lo.internetdsl.pl/

Jolanta Łopuszańska (Piotrków Tryb.)

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach - oddział w Piotrkowie
www.lodr.nazwa.pl/portal

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
www.ltn.lodz.pl

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
www.mwshp.lowicz.pl

Marek Mazur - Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
http://marekmazur.pl

Halina Michalska (Piotrków Tryb.)

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie
http://www.biblioteka.piotrkow.pl/

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
http://www.galeria.czest.pl

Miejski Ośrodek Kultury w Piotrkowie
http://www.mok.piotrkow.pl/

Jerzy Włodzimierz Misztela (Piotrków Tryb.)

Danuta Mucha (Piotrków)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Mucha

Muzeum Regionalne w Bełchatowie
www.muzeum.belchatow.pl

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
www.muzeumpiotrkow.pl

Rafał Orlewski (Piotrków Tryb.)

Michał Ostafijczuk (Bełchatów, Piotrków)

Ośrodek Działań Artystycznych (Piotrków)
www.odaart.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji (Sulejówek)
www.ore.edu.pl

Daniel Paczkowski (Białystok)
http://danielpaczkowski.blogspot.com

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
www.pwsz.kalisz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
www.pwsz.legnica.edu.pl/

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
www.pwszplock.pl

Parafia ewangelicko-augsburska w Piotrkowie
http://www.piotrkow.luteranie.pl/

Maciek Pawłowski
http://hakujrzeczywistosc.org.pl/

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (Kielce)
www.pbw.kielce.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
www.pbw.lodz.pl

Firma "Perfect Vision"
http://www.pv.com.pl

Piotrkowskie Wydawnictwo Naukowe przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego - Filia w Piotrkowie
http://www.unipt.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=55

Piotrków Dungeon
http://dungeon.org.pl/

Polski Związek Szachowy
http://pzszach.pl

Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera
www.asperger.org.pl

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
www.pfwb.org.pl

Powiatowa Biblioteka Publiczna (Puławy)
http://bib.pulawy.powiat.pl/

Elżbieta Radziszewska
http://www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/310.htm

Redakcja Tygodnika "Ziemia Piotrkowska"
http://www.ziemiapiotrkowska.pl/

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
www.rotwl.pl

Paweł Reising, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Klub "PodHale" (Piotrków)

Dagmara Roszkowska (Piotrków Tryb.)

Marek Rusak - Oficyna Wydawnicza "Marland 2"

Dorota Ruszkiewicz

Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl

Jacek Sojan (Kraków)

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie
http://www.belchatow.swspiz.pl/

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
http://www.powiat-piotrkowski.pl/

Witold Stawski
http://witoldstawski.pl

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
www.sbp.pl

Stowarzyszenie Dolina Pilicy
www.dolinapilicy.pl/

Stowarzyszenie "Instytut Ekoprussia"
http://ekoprussia.pl

Stowarzyszenie Edukacyjne Salon Literacki (Lublin)

Stowarzyszenie Ekologiczne "Eko-Unia" we Wrocławiu
http://www.eko-unia.org.pl/ekounia/

Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
www.pracownia.org.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko"
http://swiatelkodladzieci.pl/

Stowarzyszenie Teatralne Entree - Chorzów
WWW.entree.bloog.pl

Michał Szafrański
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/

Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów - Stowarzyszenie
http://kawaleriaochotnicza.pl

Michał Tokarski (Rozprza)

Marek Tomczyński (Starachowice)

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika
http://idn.org.pl/towmuz

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
http://www.tpg.org.pl

T. Deker Patissier i Chocolatier s.c.
www.tdeker.pl

Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Biblioteka Uniwersytecka (Poznań)
http://lib.amu.edu.pl

Uniwersytet Rzeszowski
www.ur.edu.pl

Uniwersytet Warszawski. Wydział Orientalistyczny. Katedra Języków i Kultur Afrykitur Afryki
http://www.afrykanistyka.uw.edu.pl/

Urząd Gminy Rozprza
http://rozprza.pl

Urząd Gminy Wolbórz
http://www.wolborz.ugm.pl/portal/

Urząd Miasta Piotrkowa
http://www.piotrkow.pl/

Agnieszka Warchulińska (Piotrków Tryb.)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
http://www.wimbp.lodz.pl/wimbp/

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - delegatura w Piotrkowie
http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=88

Wojskowe Zakłady Kartograficzne
www.wzkart.pl

Wydawnictwo "Czarne"
http://www.czarne.com.pl/

Wydawnictwo "Do"
http://do.com.pl

Wydawnictwo "Harmonia"
http://harmonia.edu.pl

Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
www.witkm.pl

Wydawnictwo "Księży Młyn"
www.ksiezy-mlyn.com.pl

Wydawnictwo "Media Rodzina"
www. mediarodzina .com.pl

Wydawnictwo Muzyczne "Polihymnia"
www.polihymnia.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
www.press.amu.edu.pl

Wydawnictwo "Nowa Era"
www.nowaera.pl

Wydawnictwo "Novae Res"
http://novaeres.pl

Wydawnictwo "Nowik" (Opole)
www.nowik.com.pl

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP (Kielce)
www.wydped.com.pl

Wydawnictwo "Ruthenus"
http://www.ruthenus.com.pl/main.php

Wydawnictwo "Stentor"
www. stentor .pl

Wydawnictwo "Święty Wojciech"
www.swietywojciech.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
http://wydawnictwo.us.edu.pl

Wydawnictwo "Znak"
www.znak.com.pl

Czesława Wyrobek (Bełchatów)

Wyższa Szkoła Handlowa w Piotrkowie Tryb.
www.wsh.net.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
www.kaweczynska.pl

Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami. Instytut Psychiatrii i Neurologii
www.ipin.edu.pl

Zapol Sobczyk spółka jawna (Szczecin)
http://zapol.com.pl/

Zarząd Piotrkowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Promocji i Integracji Europejskiej "Euro-Centrum"

Zarząd Województwa Łódzkiego
www.lodzkie.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie
http://zsp5piotrkow.prv.pl/

Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła
www.michalitki.pl

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej
www.zosprp.pl

Żydowski Instytut Historyczny
www.jhi.pl

Żywiecka Fundacja Rozwoju
www.zfr.beskidy.org.pl


© Biblioteka Pedagogiczna