RODO

Home / RODO

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim działa zgodnie z zapisami obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

W związku z tym:
1. Posiadamy opracowaną i wdrożoną w placówce wraz z filiami Politykę ochrony danych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym.
2. Pracownicy posiadają zaktualizowane, zindywidualizowane upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zależności od swojego zakresu obowiązków.
3. Wszystkim czytelnikom został udostępniony dokument Obowiązek informacyjny wyjaśniający kwestie związane z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych.
4. Nowi czytelnicy podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartą w dokumencie Deklaracja czytelnika stosowanym przy zapisie.
5. Uczestnicy szkoleń i innego rodzaju spotkań, a także prelegenci podpisują listę obecności opatrzoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych oraz wizerunku.
6. Osoby zainteresowane stałym otrzymywaniem bieżących informacji o przedsięwzięciach edukacyjnych biblioteki również podają swoje dane osobowe za formalną zgodą na ich przetwarzanie.

Niniejszym informujemy osoby, zapisujące się przez telefon na takie zajęcia w BPP, które zapisu wymagają, że podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest niezbędnym warunkiem zapisu, umożliwiającym wzajemny kontakt w razie ewentualnego odwołania, przesunięcia zajęć czy też uruchomienia zapisów z listy rezerwowej. Informacje te są odpowiednio przechowywane jedynie do czasu odbycia się zajęć, a następnie są usuwane.

7. Biblioteka Pedagogiczna dokłada wszelkich starań o minimalizację ilości danych pobieranych od swoich klientów w celu ich przetwarzania. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych każdorazowo są dostosowywane do okoliczności, w jakich są pobierane.
8. Inspektorem ochrony danych, przyjmującym uwagi, wnioski, skargi, pytania w sprawie ochrony/przetwarzania danych osobowych w bibliotece jest Sylwia Madalińska, tel. 44 649 50 77, e-mail: iod@pedagogiczna.edu.pl