Dla Czytelnika

Home / Oferta / Dla Czytelnika

Książki i multimedia

Posiadamy i udostępniamy bogatą literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii; publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy; literaturę piękną (w tym lektury szkolne), literaturę dla dzieci i młodzieży, a także pozycje dotyczące naszego regionu. W skład zbiorów wchodzą również multimedia (m.in. audiobooki, płyty CD i DVD), które są udostępniane zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorów.

Czasopisma

Czytelnik może skorzystać u nas nie tylko z książek. Ogromną pomocą dla naszych użytkowników są czasopisma o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym. Dysponujemy szeroką ofertą tytułów periodyków pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych oraz bibliotekarskich. Posiadamy także selekcyjnie dobrane tytuły czasopism socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych. Gromadzimy i przechowujemy bezterminowo prasę regionalną. Wykaz czasopism posiadanych przez BPP.

Katalogi

Zachęcamy wszystkich do korzystania z katalogów on-line. Nasi użytkownicy po zalogowaniu się na swoje konto mogą sprawdzić, jakie książki i do kiedy wypożyczyli z biblioteki, a w momencie zbliżającego się terminu ich zwrotu mają możliwość samodzielnego dokonywania prolongaty. Zachęcamy także do korzystania z usług zamawiania i rezerwowania potrzebnych książek.

Baza „Oświata”

Baza bibliograficzna Oświata zawiera opisy wybranych artykułów z czasopism, rozdziałów z książek oraz poszczególnych artykułów z prac zbiorowych dotyczących głównie takich dziedzin jak: oświata, pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, bibliotekoznawstwo, zarządzanie, inne nauki humanistyczne. Publikacje opisane w bazie znajdują się w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej i/lub jej filii. Baza jest na bieżąco uzupełniana. Opisy można wyszukiwać m. in. wg tematów – słów kluczowych.

Baza „Regionalia”

Czym są Regionalia? Jest to bibliograficzny spis wszystkich posiadanych przez nas książek, map i broszur dotyczących w całości lub części Piotrkowa lub powiatu piotrkowskiego, bez względu na rok ich wydania oraz artykułów z prasy lokalnej i regionalnej, począwszy od 2001 roku. Baza danych obejmuje opisywane w książkach i prasie tematy związane z życiem regionu. Niektóre dziedziny są w niej szczególnie bogato reprezentowane (kultura, oświata, historia, biografie zasłużonych osób, ekologia), inne zaś w stopniu bardziej okrojonym (polityka, gospodarka, sport). Opisy publikacji opatrzone są w większości adnotacjami, czyli jednozdaniowym streszczeniem, omówieniem treści. Publikacje opisane w bazie Regionalia znajdują się fizycznie w naszych zbiorach bibliotecznych.

Ibuk Libra

IBUK Libra to wirtualna czytelnia Wydawnictwa Naukowego PWN z całodobowym dostępem on-line do publikacji naukowych (książek i czasopism) z różnych dziedzin, głównie takich jak nauki humanistyczne, nauki społeczne, ekonomiczne, matematyczno-przyrodnicze, prawo, medycyna i informatyka. Nasi czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać na dowolnym komputerze (również u siebie w domu czy w smartfonie) z ok. 1700 publikacji. Ibuk Libra krok po kroku.

Działalność informacyjna

Działalność informacyjna biblioteki pedagogicznej służy zaspokajaniu potrzeb informacyjnych użytkowników. Dysponujemy tradycyjnym katalogiem alfabetycznym i systematycznym. Zapewniamy czytelnikom dostęp do katalogu on-line i do systemów informacyjnych innych bibliotek. Od kilkunastu lat na stronie internetowej BPP zamieszczamy wszystkie opracowane w placówce zestawienia bibliograficzne.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Na prośbę czytelnika, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, sprowadzamy książki lub kserokopie materiałów bibliotecznych, których nie posiadamy w swoim księgozbiorze. Z zamówionych książek można skorzystać wyłącznie na miejscu w naszej siedzibie, a dokumenty przetworzone metodami reprograficznymi czytelnik otrzymuje na własność po zwrocie kosztów uzyskania kopii. Okres udostępniania wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca. Więcej informacji mieści się w Regulaminie udostępniania zbiorów BPP oraz jej filii.

Wypożyczenia krótkoterminowe

Wypożyczenia krótkoterminowie, to usługa w ramach której istnieje możliwość wypożyczenia na noc lub weekend książek udostępnianych na co dzień jedynie na miejscu. Dzięki tej usłudze nasi czytelnicy mogą wypożyczać wspomniane zbiory na czas zamknięcia Biblioteki do jej ponownego otwarcia. Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mieszczą się w Regulaminie udostępniania zbiorów BPP oraz jej filii. Informacji udzielą również dyżurujący w placówce bibliotekarze.