Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA Z USŁUGI

WYPOŻYCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH,

w ramach której istnieje możliwość wypożyczenia na noc lub weekend książek
udostępnianych do tej pory jedynie na miejscu.

 

 

Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych
mają użytkownicy posiadający ważną kartę biblioteczną.

W ramach wypożyczeń krótkoterminowych Biblioteka w poszczególnych placówkach udostępnia księgozbiór oznaczony następującymi symbolami przy sygnaturze:
- "W", "BW", "Inf" - Biblioteka w Piotrkowie Tryb.
- "P" - Filia w Bełchatowie,
- "C', "K" - Filia w Opocznie,
- "CZT" - Filia w Radomsku,
- "C" - Filia w Tomaszowie Maz.

Biblioteka nie udostępnia w formie wypożyczeń krótkoterminowych dokumentów wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej.

Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 3 woluminów (jednostek inwentarzowych) na czas zamknięcia Biblioteki do jej ponownego otwarcia
(tj. w następnym dniu pracy Biblioteki).

Wypożyczenie krótkoterminowe następuje najwcześniej na 30 minut przed zamknięciem.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik odpowiada
materialnie i prawnie za wypożyczone pozycje
zgodnie z obowiązującym w danym roku kalendarzowym zarządzeniem Dyrektora BPP.

Niedotrzymanie terminu zwrotu, zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek może stanowić podstawę do utraty przez użytkownika prawa do korzystania z tej formy udostępnień.

***

 

Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych
mieszczą się w Regulaminie udostępniania zbiorów BPP oraz jej filii.
Informacji udzielą również dyżurujący w placówce bibliotekarze.

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna