Kontakt

Home / Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122e
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 44 649 50 77


Dyrektor – Andrzej Popłoński
tel. 44 649 50 77 wew. 23
e-mail: dyrektor@pedagogiczna.edu.pl


Wydział Udostępniania Zbiorów
Kierownik – Sylwia Madalińska
tel. 44 649 50 77 wew. 21
e-mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl
e-mail: czytelnia@pedagogiczna.edu.pl
Wypożyczenia międzybiblioteczne
e-mail: miedzybiblioteczne@pedagogiczna.edu.pl


Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych
Kierownik – Dagmara Roszkowska
tel. 44 649 50 77 wew. 24
e-mail: wspomaganie@pedagogiczna.edu.pl
e-mail: gromadzenie@pedagogiczna.edu.pl


Pracownia dydaktyczna
e-mail: pracownia@pedagogiczna.edu.pl


Wydział Finansowo-Administracyjny
Główna Księgowa – Sylwia Walter
tel. 44 649 50 77 wew. 26
e-mail: ksiegowosc@pedagogiczna.edu.pl
e-mail: sekretariat@pedagogiczna.edu.pl

nr konta: Bank Pekao SA  61 1240 6292 1111 0010 6992 0559