Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

BAZA DANYCH "PIOTRCOVIANA"

 

Baza danych o regionie (nazywana przez nas Piotrcoviana) jest jednym z istotnych źródeł informacji proponowanych przez BPP. Można ją przeglądać w siedzibie Biblioteki oraz w Internecie, korzystając z widocznego na stronie głównej odnośnika zatytułowanego "Regionalia".

Baza danych obejmuje opisy bibliograficzne:
- wszystkich posiadanych przez bibliotekę piotrkowską książek o Piotrkowie i okolicach lub choćby częściowo poświęconych tematyce piotrkowskiej,
- wybranych artykułów o Piotrkowie i powiecie piotrkowskim z lat 2001-2018 (i nadal) pochodzących z czasopism: Do Gwiazd, Famka, Forum Nauczycielskie, Kalejdoskop Uniwersytecki, Kurier - Kultura i Rzeczywistość, Nasz Piotrków, Piotrkowski Żak, Pomosty, 7 Dni, Tydzień Trybunalski, Ziemia Łódzka, Ziemia Piotrkowska, Fakty Piotrkowskie,
- wybranych artykułów z czasopisma naukowego Zbliżenia Piotrkowskie ukazującego się w latach 1992-1997.

Zasięg terytorialny materiałów uwzględnianych w tej bazie danych to miasto Piotrków i teren obecnego powiatu ziemskiego, sporadycznie zaś sąsiednie powiaty czy teren dawnego województwa piotrkowskiego (ok. 10% materiałów). Na koniec czerwca 2018 roku Piotrcoviana zawierają 16.540 opisów bibliograficznych, z czego ok. 1000 to opisy książek. Dobór materiałów jest subiektywny, z uwzględnieniem rozpoznanych i domniemanych potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników BPP.

Piotrcoviana - to baza danych na wszystkie opisywane w mediach tematy związane z życiem regionu, jednak niektóre dziedziny są w niej szczególnie bogato reprezentowane (kultura, oświata, historia, biografie zasłużonych osób, ekologia), inne zaś w stopniu bardziej okrojonym (polityka, gospodarka, sport).

Ukłonem w stronę czytelników, umożliwiającym sprawne i łatwe wyszukiwanie i ocenę przydatności materiałów na podstawie samych tylko opisów bibliograficznych, są towarzyszące tym opisom hasła przedmiotowe, nazwy geograficzne, klasyfikacja działowa oraz adnotacje. Kartoteka wzorcowa haseł przedmiotowych zaopatrzona jest w bogaty system odsyłaczy orientacyjnych i całkowitych. Klasyfikacja działowa umożliwia grupowanie materiałów wg dziedzin, a hasła przedmiotowe - wg szczegółowych tematów.

Wszystkie dokumenty, na podstawie których sporządzane są opisy, dostępne są stale dla czytelników w czytelni lub wypożyczalni BPP (czasopisma - jedynie na miejscu).

Bieżące rekordy bibliograficzne uzupełniane są partiami 2-3 razy w ciągu roku.

 

 

 

Oprac. Sylwia Madalińska
Aktualizacja: 09.07.2018