Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

INTERNETOWE SERWISY EKOLOGICZNE

 

ANIMALS
http://www.otoz.pl
Serwis Klubu Przyjaciół Zwierząt zajmującego się bezdomnymi zwierzętami. Znajdują się tu informacje o zebraniach, akcjach, regulacje prawne, ciekawostki.

ARTUR TABOR - fotografia przyrodnicza
http://www.arturtabor.pl/

BAGNA.PL
INFORMACYJNY SERWIS MOKRADŁOWY
http://www.bagna.pl/

BOCI@N
http://www.bociany.pl

BOCIANOPEDIA.pl
http://bocianopedia.pl/
Serwis o bocianie białym i jego ochronie.

CENTRUM EKOLOGICZNYCH TECHNOLOGII SUNFLOWER FARM
http://www.zb.eco.pl/zb/175/eat.htm

Internetowy serwis o alternatywnych źródłach energii, jej oszczędzaniu oraz produktach energooszczędnych.

CENTRUM PRAWA EKOLOGICZNEGO
http://cpe.eko.org.pl

DZIEŃ ZIEMI
http://www.dzienziemi.org.pl/2013/index.php
Prezentacja programu na rok 2013 dotyczącego Dnia Ziemi z przewodnim tematem - "Elektroodpady - proste zasady". Serwis zawiera wykaz konferencji i sympozjów, prezentacje wystaw i ekspozycji.

EKOLAND
http://www.ekoland.org.pl

EKOLOGIA.PL - POLSKI PORTAL EKOLOGICZNY
http://ekologia.pl
Jeden z największych polskich portali internetowych propagujących wiedzę w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska. Ekologia.pl to także, bogata baza raportów, wywiadów, ciekawostek oraz zapowiedzi i relacji z wydarzeń związanych ze środowiskiem. Interesujesz się ekologią, a przyroda i dobro zwierząt nie są Ci obojętne? Jeśli TAK, to Ekologia.pl jest miejscem dla Ciebie!

EKOLOGICZNY SERWIS INFORMACYJNY
http://www.ekoinfo.pl

EKOPORTAL
http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/home/index.html
To pierwszy w Polsce portal informacyjno-społeczny, poświęcony zagadnieniom ekologii oraz gospodarki.
Można znaleźć tu między innymi:
- codziennie najnowsze informacje ze świata ekologii oraz wiadomości gospodarcze i społeczne
- nowoczesne rozwiązania w ekologii
- ciekawostki z wielu dziedzin życia
- przepisy prawne ( ochrona środowiska, gospodarka)
- baza informacji o funduszach UE i sposobach ich pozyskiwania.

ENVIRONMENTAL NEWS NETWORK
http://www.enn.com/

FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
www.fwie.eco.pl
Jest organizacją pozarządową non profit działającą na obszarze ochrony środowiska. Jej misją jest wspieranie działań sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego podejmowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje a także zwykłych obywateli.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje m.in. takie projekty:
- "W słowach kilku o wydrze, bobrze i wilku"
- Sowy Polski www.sowy.eco.pl,
- "Woda, powietrze, ziemia i ogień" www.zywioly.eco.pl

FUNDACJA PARTNERSTWO DLA ŚRODOWISKA
http://www.fpds.pl

GREENWORLD
http://greenworld.serwus.pl/

INFORMACJE EKOLOGICZNE AMERYKAŃSKIEJ AGENCJI OCHRONY ŚRODOWISKA (EPA)
http://www.epa.gov/

JERZY GREZESIAK - ATLAS FLORY I FAUNY
http://grzesiak.kei.pl/jurek/

KLUB GAJA
http://www.klubgaja.pl
Serwis zawierający m.in. dane na temat prowadzonych projektów:
- Teraz Wisła
- Zwierzę nie jest rzeczą

KLUB PRZYRODNIKÓW
http://www.kp.org.pl/
Rozbudowany serwis internetowy dla miłośników przyrody.

KONICZYNKA
http://www.koniczynka.org/

KONWENCJA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ
http://www.biodiv.org/

KOMITET OCHRONY ORŁÓW
http://www.koo.org.pl/

KOSIŃSCY - GALERIA FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ
http://www.kosinscy.pl

Galeria Renaty i Marka Kosińskich, którzy specjalizują się w fotografii przyrodniczej, krajobrazowej i edukacyjnej. W swej kolekcji posiadają bogaty zbiór przedstawiający pejzaże, środowisko naturalne i architekturę z różnych części Polski i Europy oraz kilkaset gatunków roślin i zwierząt, zarówno dzikich, jak i hodowlanych. Możemy tu zapoznać się m.in. z krajobrazami polskich i europejskich parków narodowych, najpiękniejszymi miastami Polski jak Kraków czy Kazimierz Dolny, gatunkami dzikich zwierząt prawnie chronionych i egzotycznych, różnorodnymi typami ekosystemów od wybrzeży morskich po szczyty gór oraz zachwycić fakturami i impresjami przyrodniczymi.
Mimo tego, iż strona ta jest komercyjną, nastawioną głównie na odpłatne udostępnianie diapozytywów, w ogólnodostępnej Galerii można obejrzeć przykładowe prace. Aktualnie znajduje się w niej około trzystu fotografii pogrupowanych w dwudziestu jeden kategoriach: Ptaki, Ssaki, Płazy i gady, Inne zwierzęta, Rośliny, Grzyby, Porosty, Rośliny uprawne, Mazury, Pomorze, Miasta Polski, Karpaty Zachodnie, Karpaty Wschodnie, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia, Sudety, Wielkopolska, Mazowsze, Podlasie, Suwalszczyzna, Fotomigawki z wypraw.

LASY - WSZYSTKO O...
http://www.lasy.pl

LEŚNY WORTAL EDUKACYJNY
http://www.erys.pl/

MAGICZNY KRAKÓW - EKOLOGIA
http://www.krakow.pl/mktv/7162,22,tag,ekologia.html
Internetowy serwis ekologiczny Krakowa.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
http://www.nfosigw.gov.pl/

ODPADY
http://odpady.net.pl/
Serwis Odpady poświęcony jest szeroko pojętej gospodarce odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Dowiemy się z niego jak i gdzie utylizować śmieci. Znajdziemy informacje dotyczące prawa odpadowego oraz bazę ponad 1300 firm zajmujących się tą działalnością.

OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW
http://www.otop.org.pl/
OTOP jest krajową organizacją pozarządową, zajmującą się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których występują.

OŚRODEK DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH "ŹRÓDŁA"
http://www.zrodla.most.org.pl
Serwis stowarzyszenia działającego w rejonie łódzkim, którego głównymi celami są: pobudzanie świadomości ekologicznej, promowanie kultury ekologicznej i zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie działa na rzecz ochrony roślin, zwierząt, zapobiegania degradacji środowiska. Jej priorytetem są działania związane z edukacją ekologiczną.

PARKI NARODOWE
http://www.parki.pl/

POLISH HERBARIA
http://info.botany.pl/herb/herbar.htm
Serwis o polskich zbiorach zielnikowych i innych kolekcjach botanicznych.

PTAKI INFO
http://www.ptaki.info/

RECYKLING.PL
http://www.recykling.pl/recykling/

SALAMANDRA - POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY
http://www.salamandra.org.pl
Salamandra to - organizacja zajmująca się aktywną ochroną przyrody. Prowadzi badania naukowe, konkretne działania ochronne, kampanie edukacyjne.

SERWIS EKOLOGICZNY PROEKOLOGIA
http://proekologia.pl

SERWIS INFORMACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA
http://www.mos.gov.pl
Materiały Informacyjne - różne opracowania, teksty porozumień, raportów, problemy dostosowania do prawa UE, akty prawne oraz wiadomości - kalendarium zdarzeń bieżących i archiwum.

SERWIS INFORMACYJNY WWF
http://www.panda.org/

SOWY POLSKI
http://sowy.eco.pl/

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY
http://www.sie.most.org.pl

STOWARZYSZENIE DLA NATURY - WILK
http://www.polskiwilk.org.pl/

THE CONSERVATION FOUNDATION
http://www.conservationfoundation.co.uk/

TOWARZYSTWO BADAŃ I OCHRONY PRZYRODY
http://www.tbop.org.pl/
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody (TBOP) jest organizacją pozarządową, zrzeszającą miłośników dzikiej przyrody. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, którego działalność skupiona jest głównie na szeroko rozumianej ziemi świętokrzyskiej.

TOWARZYSTWO NA RZECZ ZIEMI
http://www.tnz.most.org.pl
Serwis ogólnopolskiej organizacji, której działalność dotyczy rozwiązywania problemów ochrony środowiska w skali lokalnej. Na stronie umieszczono statut, informacje o konkursach i wystawach, szkodliwych inwestycjach, realizowanych działaniach, materiały szkoleniowe, wykaz wydawnictw, adres kontaktowy, raporty i sprawozdania. Wykonany w wersji polsko- i anglojęzycznej.

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE "BOCIAN"
http://www.bocian.org.pl
Serwis zawiera wiele aktualnych ciekawostek przyrodniczych, akty prawne dotyczące ochrony środowiska, Elektroniczny Biuletyn Przyrodniczy Kraska, itp.

WOLFPUNK - PRAWA ZWIERZĄT I LUDZI / SIECIOWA BIBLIOTEKA ALTERNATYWNA
http://www.wolfpunk.most.org.pl/
Znajdują tu deklaracje i konwencje stanowiące prawa Zwierząt i Człowieka. Gromadzone są tu też artykuły dotyczące takich tematów, jak ekologia, ochrona środowiska, wilki, prawa zwierząt, anarchizm i anarchia, prawa człowieka, wolność, wegetarianizm, alternatywa etc.

WWF ŚWIATOWY FUNDUSZ NA RZECZ PRZYRODY
http://www.wwf.pl
Serwis organizacji o charakterze międzynarodowym z siedzibą w Szwajcarii skupiającej 27 organizacji narodowych. Celem WWF jest utrzymanie, a następnie odwrócenie procesów degradacji środowiska. Serwis zawiera informacje o programie, kampaniach, projektach, klubach ekologicznych, publikacjach oraz aktualności, fotogalerię, kontakt.

ZIELONA BRAMA - DOLNOŚLĄSKI EKOLOGICZNY SERWER INFORMACYJNY
http://www.eko.org.pl/index.php
Serwis internetowy organizacji ekologicznych działających na Dolnym Śląsku.

ZIELONA LEKCJA
http://www.zielonalekcja.pl/
Portal edukacji ekologicznej.

ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFIKÓW PRZYRODY
http://www.zpfp.pl/
Serwis zawiera podstawowe informacje o ZPFP oraz fotogalerie i oferty wydawnicze.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
Aktualizacja: 20.01.2014


© Biblioteka Pedagogiczna