03-06-22

Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

BAZY ONLINE
DOTYCZĄCE SZEROKO POJĘTEJ EKOLOGII

 

BAZA CZASOPISM
http://bazy.ngo.pl/dar_bordo_czasopisma_szczeg.asp?nr=1125

BAZY ROŚLIN NACZYNIOWYCH
http://www.ib-pan.krakow.pl/show?page=54
Bazy internetowe poświęcone polskiej florze.

CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
http://imbigs.org.pl/index.php?page=CGO
Dostępne są tutaj bazy danych, w których zarejestrowano: ponad 10000 odpadów przemysłowych, 800 producentów odpadów, 3400 składowisk odpadów w tym 1300 składowisk odpadów niebezpiecznych, 450 technologii gospodarczego wykorzystania odpadów, 160 technologii bezodpadowych, 300 firm zagospodarowujących i unieszkodliwiających odpady

EKOLOGIKA
http://www.ekologika.com.pl
Baza witryn internetowych poświęconych ekologii.

 

INSTYTUT BOTANIKI PAN W KRAKOWIE
http://botany.pl
Bazy algologiczne
Bazy paleobotaniczne
Bazy roślin naczyniowych
Kto jest kim w Botanice Polskiej
Polskie Zbiory Zielnikowe i Inne Kolekcje Botaniczne

INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA
http://www.ios.edu.pl
Na stronie dostępne są następujące bazy: Baza obszarów chronionych w Polsce, Baza instytucji i zasobów informacyjnych o różnorodności biologicznej w Polsce, Regionalna baza danych o odpadach niebezpiecznych, Baza wydawnictw IOŚ oraz Wirtualna Biblioteka Instytutu Ochrony Środowiska.

THE EARTH TIME
http://www.earthtimes.org/
Alfabetyczne zestawienie w języku angielskim odnośników do różnych ekologicznych miejsc internetowych na świecie.

UNEP/WHO OMS
http://www.earthprint.com/
Anglojęzyczna baza zawierająca najważniejsze światowe publikacje dotyczące środowiska.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
Aktualizacja: 11.09.2013


© Biblioteka Pedagogiczna