Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl

 

CZASOPISMA NAUKOWE

 

DZIEJE NAJNOWSZE

Kwartalnik poświęcony historii XX wieku. Wydawany przez Polską Akademię Nauk Instytut Historii i Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku.
Prenumerata od 1972 roku.

PRZEGLĄD HISTORYCZNO-OŚWIATOWY

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego poświęcony dziejom oświaty
i wychowania. Prenumerata od 1965 roku.

PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY

Dwumiesięcznik naukowy. Podejmuje problematykę interdyscyplinarną w zakresie m.in. historii, filologii, socjologii, kulturoznawstwa, estetyki, filozofii.
Prenumerata od 1960 roku.

PRZEGLĄD RUSYCYSTYCZNY

Organ PTR. Publikuje artykuły prezentujące dorobek naukowy rusycystyki polskiej i dyscyplin z nią związanych. W języku rosyjskim i polskim. Prenumerata w latach 1979-1994 i od 1997 do 2000 roku.

WSZECHŚWIAT

Jedno z najstarszych polskich czasopism. Zamieszcza artykuły przyrodnicze (biologia, medycyna, geologia, astronomia), krótkie ciekawostki a także obserwacje nadsyłane przez przyrodników i amatorów oraz przedruki najciekawszych fragmentów sprzed stu lat.
Prenumerata od 1972 do 2004 roku.

ZESZYTY HISTORYCZNE

Wydawane przez Instytut Literacki w Paryżu.
Prenumerata w latach 1966-1968, 1973-1992 i od 1998 roku.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska,
Jolanta Wachnik
Aktualizacja: 29.10.2005


© Biblioteka Pedagogiczna