Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

CZASOPISMA KOMPUTEROWE

 

PC KURIER

Dwutygodnik informacyjny. Źródło technicznych i ekonomicznych danych o polskim i światowym rynku komputerowym, opisuje aktualności, strategie i produkty komputerowe.
Prenumerata od 1994
do połowy 2001 r.

PC WORLD KOMPUTER

Miesięcznik kierowany do osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami informatyki, Internetu, wydawany przez Wydawnictwo IDG Poland. Prenumerata od 2001 roku.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska,
Jolanta Wachnik
Aktualizacja: 09.06.2003


© Biblioteka Pedagogiczna