02-11-01

Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

CZASOPISMA INFORMACYJNE, OŚWIATOWE

 

DYREKTOR SZKOŁY

Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, poruszający problemy zarządzania w oświacie, kierowania w praktyce, prawa w szkole. Pismo zalecane przez MEN.
Prenumerata od 1994 roku.

FORUM NAUCZYCIELSKIE

Piotrkowski kwartalnik oświatowy. Wydawany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. Kontynuacja “Cdn?....”
Prenumerata od 1993 roku.
Czasopismo otrzymywane bezpłatnie.

FORUM OŚWIATOWE

Pismo Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, wydawane z środków Komitetu Badań Naukowych (półrocznik). Poruszane są w nim problemy współczesnej zreformowanej oświaty. Obok artykułów problemowych publikowane są recenzjei komunikaty. Prenumerata od 2000 roku.

GAZETA SZKOLNA – AKTUALNOŚCI
Nauczyciele * Edukacja * Reforma

Tygodnik wydawany przez Grupę Wydawniczą INFOR. Porusza problemy związane z nową edukacją, reformą oświaty, awansem zawodowym nauczycieli oraz informuje o aktualnych wydarzeniach w oświacie.
Prenumerata od 2000 do 2004 roku.

GŁOS NAUCZYCIELSKI

Czasopismo społeczno-oświatowe skierowane do nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek oświatowo-wychowawczych. Autorami artykułów zamieszczanych w Głosie Nauczycielskim są najczęściej nauczyciele, którzy piszą o tym, co ich boli, dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej. Warta uwagi jest zamieszczona wkładka z poradami prawnymi, z której nauczyciele mogą dowiedzieć się wielu informacji na temat ich nurtujący.
Tygodnik ten warty jest polecenia nauczycielom, ze względu na poruszane w nim sprawy bliskie środowisku nauczycielskiemu, jak również, czasopismo to stało się znaczącym "głosem" tych, dla których sprawy oświaty i wychowania są bardzo ważne.

Prenumerata od 1949 roku.

NOWE W SZKOLE, dodatek KIEROWANIE SZKOŁĄ

Miesięcznik ukazujący się od września 1997 roku, stawiający sobie za zadanie informowanie o reformie i nowatorstwie. Artykuły teoretyczne i praktyczne o reformie, warsztacie nowatora, samorządności i nowatorstwie w kierowaniu oświatą.
Prenumerata od 1997 do 2004 roku.

GAZETA PRAWNA

Tygodnik na bieżąco informujący o zmianach w przepisach prawnych. Obok informacji na jego łamach publikowane są komentarze do aktualnych przepisów, również oświatowych. Prenumerata od 1995 roku.

PRZEGLĄD EDUKACYJNY

Dwumiesięcznik.
Jest to czasopismo pedagogiczne wydawane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Trafia ono nie tylko do szkół i przedszkoli, ale także otrzymują go wyższe uczelnie, biblioteki pedagogiczne oraz najważniejsze książnice w Polsce, z Biblioteką Narodową na czele. Autorami artykułów są nauczyciele i wychowawcy, jak również pracownicy naukowi oraz przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych.
Osoby zamieszczające artykuły w "Przeglądzie Edukacyjnym" podejmują aktualne problemy teorii i praktyki pedagogicznej. Na łamach tego periodyku nauczyciele upowszechniają swoje dokonania pedagogiczne, promują pomysły, drukują scenariusze zajęć. Z tego powodu zainteresowanie pismem coraz częściej wykracza poza Łódź i województwo łódzkie.
Prenumerata za lata 1995-2000 oraz od roku 2002.

SŁUŻBA PRACOWNICZA

Czasopismo fachowe, publikujące wykładnię oraz interpretację przepisów, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych i warunków pracy.
Prenumerata od 1991 do 2004 roku.

SZKOLNE WIEŚCI

Dwumiesięcznik.
Czasopismo wydawane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu otrzymywane przez BPP bezpłatnie.
Skierowane jest ono przede wszystkim do nauczycieli i pracowników oświaty oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Na łamach tego dwumiesięcznika autorzy zamieszczają różne informacje na tematy bliskie nauczycielom, takie jak np. awans zawodowy. Nauczyciele prezentują wybrane szkoły, a psychologowie i pedagodzy dzielą się swoim doświadczeniem z pracy z trudną młodzieżą. Zamieszczane są również przykłady scenariuszy lekcji z uwzględnieniem ciekawych metod nauczania.
Redakcja "Szkolnych Wieści" w rubryce Eko wieści zamieszcza artykuły dotyczące ekologii i ochrony środowiska.
Prenumerata od 2001 roku.

 

Oprac. Sylwia Kubicka,
Dagmara Roszkowska,
Jolanta Wachnik
Aktualizacja: 19.06.200
7
Aktualizacja: 09.06.2003


© Biblioteka Pedagogiczna