Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

CZASOPISMA EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

 

COGITO

Dwutygodnik dla młodzieży przygotowującej się do matury i studiów wyższych. Proponuje materiały powtórzeniowe z przedmiotów humanistycznych, informacyjne (np. o możliwościach kształcenia po maturze) oraz dotyczące turystyki, kultury, życia szkolnego i studenckiego. Prenumerata od 1994 do 2006 roku.

DELTA

Matematyczno-fizyczno-astronomiczny miesięcznik popularny Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Wydawany od 1974 r. przy poparciu MEN. Prezentuje najnowsze i dawne osiągnięcia nauk ścisłych w sposób zrozumiały dla każdego. Prenumerata w latach 1988, 1989 i od 1994 roku do czerwca 2001 roku.

JESTEM

Miesięcznik Polskiego Czerwonego Krzyża
Prenumerata od 1991 roku do połowy 2001 roku
.

ŚWIAT NAUKI

Miesięcznik popularnonaukowy dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o świecie i prawach nim rządzących. Informuje, co naprawdę dzieje się we współczesnej nauce.
Prenumerata od 1993 do końca 1998 roku.

WIEDZA I ŻYCIE

Pismo dla osób pasjonujących się nauką, techniką i przyrodą. Zamieszcza artykuły o najnowszych zdobyczach astronomii, fizyki, informatyki i techniki.
Prenumerata w latach 1976–1983, 1990, 1994–1998.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz,
Dagmara Roszkowska,
Aneta Szczepocka-Walas,
Jolanta Wachnik
Aktualizacja: 19.06.2007

 


© Biblioteka Pedagogiczna