Struktura

Home / Biblioteka / Struktura

Dyrektor

Andrzej Popłoński
e-mail: dyrektor@pedagogiczna.edu.pl

Wydział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia i Czytelnia)

Kierownik – Sylwia Madalińska
e-mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.edu.pl
e-mail: czytelnia@pedagogiczna.edu.pl
Wypożyczenia międzybiblioteczne
e-mail: miedzybiblioteczne@pedagogiczna.edu.pl

Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych

Kierownik – Dagmara Roszkowska
e-mail: wspomaganie@pedagogiczna.edu.pl
e-mail: gromadzenie@pedagogiczna.edu.pl
Pracownia dydaktyczna
e-mail: pracownia@pedagogiczna.edu.pl

Wydział Finansowo-Administracyjny

Główna Księgowa – Sylwia Walter
e-mail: ksiegowosc@pedagogiczna.edu.pl
e-mail: sekretariat@pedagogiczna.edu.pl

Inspektor BHP

Sylwia Kubicka

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Sylwia Madalińska
e-mail: iod@pedagogiczna.edu.pl

Informatyk

Maciej Wieczorek
e-mail: informatyk@pedagogiczna.edu.pl