Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

AKTUALNOŚCI(15.11.2018 r.)


GERMANIZACJA DZIECI POLSKICH - OSTATNI DZIEŃ Z WYSTAWĄ

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza
do zwiedzania ekspozycji "Germanizacja dzieci polskich", która została przygotowana
przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

18 listopada (niedziela) - to ostatni dzień trwania wystawy!

Na zwiedzanie zapraszamy w godzinach 10.00-16.00


(15.11.2018 r.)(15.11.2018 r.)(15.11.2018 r.)


SPOTKANIE Z VIVĄ

24 listopada (sobota) o godzinie 10.00 w czytelni BPP odbędzie się spotkanie z panią Magdaleną Górą, przedstawicielką Fundacji Viva! Wydarzenie skierowane jest do aktywistów, wolontariuszy i wszystkich zainteresowanych. W programie omówione zostaną zagadnienia związane z prawami zwierząt i zasadami współpracy w ramach piotrkowskiego oddziału fundacji.


(13.11.2018 r.)


CHWAŁA BOHATEROM

9 listopada pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oddali hołd żołnierzom poległym na frontach i polach bitewnych. Delegacja biblioteki odwiedziła piotrkowską wojskową nekropolię powstałą w okresie I wojny światowej. Pod tablicą upamiętniającą żołnierzy polskich
poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920 złożono wiązankę i zapalono znicze.


(13.11.2018 r.)


11 LISTOPADA ZAPRASZAMY DO BPP

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
oraz 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w dniu 11 listopada Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie zaprasza
do zwiedzania wystawy "Germanizacja dzieci polskich", która została przygotowana
przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi.

Na zwiedzanie wystawy zapraszamy w godzinach 10.00-16.00


(05.11.2018 r.)

 (12.10.2018 r.)(10.10.2018 r.)(08.10.2018 r.)(08.10.2018 r.)


GERMANIACJA DZIECI POLSKICHBiblioteka Pedagogiczna zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznawania się
z prezentowaną w czytelni w dniach 3-31 października wystawą
"Germanizacja dzieci polskich".

Wystawa goszcząca u nas z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości została przygotowana przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN
w Łodzi - dr Tomasza Toborka i Artura Ossowskiego.

Zapraszamy również nauczycieli klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych do zapisów grup uczniowskich. Zwiedzanie wystawy zostanie połączone z prelekcją pana Andrzeja Popłońskiego, historyka, dyrektora BPP.

Zapisy pod numerem tel. 44 649 50 77.
(01.10.2018 r.)


BIBLIOTEKARZ W ROLI

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zapraszają na minikonferencję dla nauczycieli i bibliotekarzy
ph. "Bibliotekarz w roli".

Więcej informacji na stronie:

http://minikonferencja.pedagogiczna.edu.pl/


(10.09.2018 r.)(24.09.18)(12.09.18)(08.09.18)


Wystawa

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza w dniach 03.09-28.09.2018 r.
na wystawę pt. "Ostatni leśni". Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948-1953.
Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Warszawie przedstawia walki żołnierzy
niepodległościowego podziemia z wojskami NKWD oraz KBW.
Prezentuje sylwetki polskich bohaterów oraz materiały źródłowe informujące o ich tragicznym losie.

Dla zorganizowanych grup uczniowskich oferujemy zwiedzanie wystawy
połączone z omówieniem tematu. Prelekcję wygłosi Andrzej Popłoński, historyk, dyrektor BPP.

Zapisy - tel. 44 6495077, Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych.


TYDZIEŃ BIBLIOTEK W BPP

Program Tygodnia Bibliotek w BPP (.pdf)


NOC KUPAŁY - PRELEKCJA


(08.05.18)


(D)OWOLNOŚĆ JEDZENIA?


(26.04.18)CZYTAJĄC W CIEMNOŚCIACH


(19.04.18)


PROMOCJA KSIĄŻKI


(19.04.18)


WYSTAWA

Dyrektor i Rada Pedagogiczna BPP zapraszają na wystawę opracowana przez warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej pt. "Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948", która
składa się z 30 wielkoformatowych plansz przedstawiających życie i działalność Pileckiego,
jak również nakreślających tło historyczne najważniejszych jego dokonań.

Ekspozycja dostepna jest od 15 marca do 30 kwietnia 2018 roku w czytelni Biblioteki.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki. Wstęp wolny.


(12.03.18)


PRAWA DZIECKA W BAJKACH TERAPEUTYCZNYCH


(22.02.18)


KREATYWNY DZIEŃ KOBIET

Zapraszamy na kolejną edycje kreatywnego Dnia Kobiet.
Tym razem formuła spotkania została nieco zmodyfikowana, gdyż efekty prac
zgromadzonych pań wspomogą loklane organizacje prozwierzęce.


(22.02.18)


BAJKI BEZ BARIER


(21.02.18)


DZIEŃ KOTA


(19.02.18)


BAJKI BEZ BARIER


(16.02.18)


TEATRZYK KAMISHIBAI

Kamishibai to japońska technika opowiadania, którą tym razem wykorzystamy w ramach edukacji ekologicznej. Zapraszamy do zapisu grupy uczniowskie na zajęcia z wykorzytsaniem tekstu Tomasz macieja Trojanowskiego "Dlaczego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka" przepięknie zilustrowanego przez Agnieszkę Antoniewicz.


(13.02.18)


BAJKI BEZ BARIER

Biblioteka Pedagogiczna z Piotrkowskim Centrum Wolontariatu rozpoczynają nowe, cykliczne zajęcia "Bajki bez barier" - na podstawie serii bajek wydanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko".

Pierwsze spotkanie 22 lutego.
Zapraszamy do zapisu: tel. 44 649 50 77


(13.02.18)


ŚWIATECZNA WYSTAWA

Zapraszamy na wystawę. Prace o tematyce świątecznej wykonały dzieci na warsztatach plastycznych w Ośrodku Edukacji Artystycznej w Piotrkowie Trybunalskim pod opieką instruktor Elżbiety Abratkiewicz. Można ją oglądać w Czytelni BPP w godzinach pracy biblioteki.


(21.12.17)


ŚWIATECZNE BAJANIE W BPP


(13.12.17)


ROK REYMONTA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


ROK REYMONTA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO I BIBLIOTEKI
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU,
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI C.O.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO I BIBLIOTEKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI C.O. WPISUJE SIĘ W TYPY PROJEKTÓW ZGODNIE Z PKT. 9 DLA DZIAŁANIE IV.2 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 TZN. GŁĘBOKĄ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA TYCH OBIEKTÓW NA ENERGOOSZCZĘDNE:

* OCIEPLENIE OBIEKTU,
* WYMIANA OKIEN ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH,
* WYMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH, SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI,
* MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH,

CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO, ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ PODNIESIENIE STANDARDÓW OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA.

ZAKRES PROJEKTU JEST ZGODNY Z PRZEPROWADZONYM AUDYTEM ENERGETYCZNYM.

W HARMONOGRAMIE RZECZOWO-FINANSOWYM WYMIENIA SIĘ KATEGORIE KOSZTÓW:
ZAD.1: PRZYGOTOWANIE PROJEKTU: INWENTARYZACJA BUDYNKÓW WRAZ Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW,
ZAD.2: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; BUDYNEK GŁÓWNY- PIWNICE, ŚCIANY I OCIEPLENIE NADZIEMIA, DACH, DACH NAD WEJŚCIEM, SCHODY I POCHYLNIE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
ZAD.3: ZASILANIE KOTŁOWNI, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, C.O., C.W.U.
ZAD.4: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; BIBLIOTEKA - ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY I OCIEPLENIE NADZIEMIA, DACH.
ZAD.5:
KOSZTY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM, W TYM PROMOCJA I NADZÓR INWESTORSKI.

KOSZTY CAŁKOWITE PROJEKTU BRUTTO WYNOSZĄ 2.207.115,01 PLN.

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW (ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM TO 170 OSÓB). Z EFEKTÓW PROJEKTU SKORZYSTAJĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. ZGODNIE ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI TO 64 893 OSÓB (2013R.).

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W OKRESIE OD 24.07.2015 DO 30.10.2017

Więcej informacji na stronie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego


NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

W dziale Tematyczne Zestawienia Bibliograficzne zamieściliśmy nowe pozycje.
Wśród proponowanych tematów pojawiły sie m. in.:
"Doradca zawodowy ", "Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole",
"Doradztwo edukacyjno-zawodowe - propozycje metodyczne",
"Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych", "Kształcenie zawodowe za granicą", "Niepełnosprawni - praca zawodowa", "Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy",
"Szkolnictwo zawodowe specjalne", "Ustawiczna edukacja zawodowa",
"Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnopsrawnych", "Józef Piłsudski - bibliografia podmiotowa",
"Józef Piłsudski - bibliografia przedmiotowa", Józef Piłsudski - materiały pomocnicze dla nauczycieli", "Józef Piłsudski w literaturze".
(13.10.17)


NOWE ZAJĘCIA Z EDUKACJI GLOBALNEJ W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BPP

Kamishibai to japońska technika opowiadania, która z sukcesami zadomawia się w bibliotekach. Kamishibai jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę czytania i opowiadania,
a gotowe plansze z bajkami i ilustracjami dobieramy w zależności od wieku grupy.
To doskonała pomoc dydaktyczna świetny sposób na zabawę.

Dla klas I-III szkoły podstawowej BPP proponuje tekst Anny Onichimowskiej "Po drugiej stronie gór".


(12.10.17)


NOWE ZAJĘCIA W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BPP

Najmłodszych użytkowników BPP zapraszamy na nową imprezę czytelniczą.
Pouczająca opowieść o kotce Milusi zostanie zaprezentowana w formie teatrzyku Kamishibai.

Terminy i godziny spotkań - do uzgodnienia.


(09.10.17)


PRELEKCJA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW


(06.10.17)


ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Zapraszamy do zapisu na kolejną edycje warsztatów z Ewą Pawlikowską i Fundacją Miasto Kotów
dotyczących bezdomności zwierząt i sposobów zapobiegania im.


(03.10.17)


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY


(02.10.17)


ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy do zapisu zorganizowane grupy ucznów klas gimnazjalnych
wraz z opiekunami. Zajęcia poprowadzone przez Ewę Pwalikowską, zoologa
i cetyfikowanego opiekuna zwierząt, to połączenie edukacji i doskonałej zabawy.
W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele piotrkowskiej Fundacji Miasto Kotów
wraz z kocimi podopiecznymi.

Proponujemy dwa terminy do wyboru. Liczba miejsc ograniczona!


(04.09.17)

 


NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

W dziale Tematyczne Zestawienia Bibliograficzne zamieściliśmy nowe pozycje.
Wśród proponowanych tematów pojawiły sie m. in.:
"Drzewa", "Wychowanie muzyczne w przedszkolu ",
"Współpraca szkoły z rodzicami (za lata 2011-2016)", "Facebook", "Mikroblogi",
"Media społecznościowe", "Żródła informacji o zawodach".
(23.08.17)


Archiwum aktualności

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna