Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

 

AKTUALNOŚCI


ŚWIATECZNA WYSTAWA

Zapraszamy na wystawę. Prace o tematyce świątecznej wykonały dzieci na warsztatach plastycznych w Ośrodku Edukacji Artystycznej w Piotrkowie Trybunalskim pod opieką instruktor Elżbiety Abratkiewicz. Można ją oglądać w Czytelni BPP w godzinach pracy biblioteki.


(21.12.17)


ŚWIATECZNE BAJANIE W BPP


(13.12.17)


ROK REYMONTA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


ROK REYMONTA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO I BIBLIOTEKI
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU,
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI C.O.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO I BIBLIOTEKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU, WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI C.O. WPISUJE SIĘ W TYPY PROJEKTÓW ZGODNIE Z PKT. 9 DLA DZIAŁANIE IV.2 SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014-2020 TZN. GŁĘBOKĄ MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ WYPOSAŻENIA TYCH OBIEKTÓW NA ENERGOOSZCZĘDNE:

* OCIEPLENIE OBIEKTU,
* WYMIANA OKIEN ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH,
* WYMIANA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH, SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI,
* MODERNIZACJA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH,

CELEM PROJEKTU JEST POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO, ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ORAZ PODNIESIENIE STANDARDÓW OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA.

ZAKRES PROJEKTU JEST ZGODNY Z PRZEPROWADZONYM AUDYTEM ENERGETYCZNYM.

W HARMONOGRAMIE RZECZOWO-FINANSOWYM WYMIENIA SIĘ KATEGORIE KOSZTÓW:
ZAD.1: PRZYGOTOWANIE PROJEKTU: INWENTARYZACJA BUDYNKÓW WRAZ Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW,
ZAD.2: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; BUDYNEK GŁÓWNY- PIWNICE, ŚCIANY I OCIEPLENIE NADZIEMIA, DACH, DACH NAD WEJŚCIEM, SCHODY I POCHYLNIE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
ZAD.3: ZASILANIE KOTŁOWNI, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA, C.O., C.W.U.
ZAD.4: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; BIBLIOTEKA - ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY I OCIEPLENIE NADZIEMIA, DACH.
ZAD.5:
KOSZTY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM, W TYM PROMOCJA I NADZÓR INWESTORSKI.

KOSZTY CAŁKOWITE PROJEKTU BRUTTO WYNOSZĄ 2.207.115,01 PLN.

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ UŻYTKOWNICY BUDYNKÓW (ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM TO 170 OSÓB). Z EFEKTÓW PROJEKTU SKORZYSTAJĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. ZGODNIE ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI TO 64 893 OSÓB (2013R.).

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W OKRESIE OD 24.07.2015 DO 30.10.2017

Więcej informacji na stronie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego


NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

W dziale Tematyczne Zestawienia Bibliograficzne zamieściliśmy nowe pozycje.
Wśród proponowanych tematów pojawiły sie m. in.:
"Doradca zawodowy ", "Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole",
"Doradztwo edukacyjno-zawodowe - propozycje metodyczne",
"Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych", "Kształcenie zawodowe za granicą", "Niepełnosprawni - praca zawodowa", "Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy",
"Szkolnictwo zawodowe specjalne", "Ustawiczna edukacja zawodowa",
"Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnopsrawnych", "Józef Piłsudski - bibliografia podmiotowa",
"Józef Piłsudski - bibliografia przedmiotowa", Józef Piłsudski - materiały pomocnicze dla nauczycieli", "Józef Piłsudski w literaturze".
(13.10.17)


NOWE ZAJĘCIA Z EDUKACJI GLOBALNEJ W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BPP

Kamishibai to japońska technika opowiadania, która z sukcesami zadomawia się w bibliotekach. Kamishibai jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę czytania i opowiadania,
a gotowe plansze z bajkami i ilustracjami dobieramy w zależności od wieku grupy.
To doskonała pomoc dydaktyczna świetny sposób na zabawę.

Dla klas I-III szkoły podstawowej BPP proponuje tekst Anny Onichimowskiej "Po drugiej stronie gór".


(12.10.17)


NOWE ZAJĘCIA W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ BPP

Najmłodszych użytkowników BPP zapraszamy na nową imprezę czytelniczą.
Pouczająca opowieść o kotce Milusi zostanie zaprezentowana w formie teatrzyku Kamishibai.

Terminy i godziny spotkań - do uzgodnienia.


(09.10.17)


PRELEKCJA DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW


(06.10.17)


ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Zapraszamy do zapisu na kolejną edycje warsztatów z Ewą Pawlikowską i Fundacją Miasto Kotów
dotyczących bezdomności zwierząt i sposobów zapobiegania im.


(03.10.17)


WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY


(02.10.17)


ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

Serdecznie zapraszamy do zapisu zorganizowane grupy ucznów klas gimnazjalnych
wraz z opiekunami. Zajęcia poprowadzone przez Ewę Pwalikowską, zoologa
i cetyfikowanego opiekuna zwierząt, to połączenie edukacji i doskonałej zabawy.
W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele piotrkowskiej Fundacji Miasto Kotów
wraz z kocimi podopiecznymi.

Proponujemy dwa terminy do wyboru. Liczba miejsc ograniczona!


(04.09.17)

 


NOWE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

W dziale Tematyczne Zestawienia Bibliograficzne zamieściliśmy nowe pozycje.
Wśród proponowanych tematów pojawiły sie m. in.:
"Drzewa", "Wychowanie muzyczne w przedszkolu ",
"Współpraca szkoły z rodzicami (za lata 2011-2016)", "Facebook", "Mikroblogi",
"Media społecznościowe", "Żródła informacji o zawodach".
(23.08.17)


Archiwum aktualności

 

 


© Biblioteka Pedagogiczna