Konkurs „KSIĄŻKA MÓWI” – etap wojewódzki

Home / Aktualności / Konkurs „KSIĄŻKA MÓWI” – etap wojewódzki

W związku z sytuacją epidemiczną ulega zmianie regulamin etapu wojewódzkiego konkursu „KSIĄŻKA MÓWI”

Zmiana regulaminu etapu wojewódzkiego konkursu

Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

Etap Wojewódzki odbędzie się zdalnie w dniach 23 listopada (szkoły podstawowe) i 24 listopada 2021 r (szkoły ponadpodstawowe). Organizatorzy powołują Komisję Wojewódzką, w której skład wchodzą: przedstawiciel Departamentu Kultury i Edukacji, aktor Teatru im. Stefana Jaracza, przedstawiciele Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Skierniewicach i Sieradzu.

Uczestnicy Konkursu będą czytali dwa wiersze, odpowiednio K. K. Baczyńskiego oraz C. K. Norwida, wybrane przez siebie i zaprezentowane podczas etapu rejonowego. Uczestnik zostaje oceniony w skali 1-4 punktów za każdy przeczytany tekst przez każdego członka Komisji Wojewódzkiej. Łączna suma punktów przesądza o ocenie
i zwycięstwie w Konkursie.