#Łódzkie gra w szachy

Home / Uncategorized / #Łódzkie gra w szachy

Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.

Cele projektu:
– dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
– zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
– wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli.

Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.

W ramach projektu:
– nauczyciele:
* odbędą bezpłatny e-learningowy kurs doskonalący przygotowujący do prowadzenia zajęć gry w szachy;
* będą mieli możliwość uczestniczenia m.in. w dodatkowych bezpłatnych webinariach na temat rozwiązań metodycznych nauki gry w szachy;
* otrzymają pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących metodyki nauki gry w szachy i ćwiczeń dla uczniów;

placówki otrzymają:
* 10 kompletów szachów dla dzieci;
* 10 zegarów szachowych;
* szachy ogrodowe;
* szachy demonstracyjne.

W celu zgłoszenia udziału w projekcie należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy placówki oraz Karty indywidualne nauczycieli wraz z podpisaną Klauzulą informacyjną. Podpisane i zeskanowane formularze należy wysłać na adres wodn@wodnskiernie.nazwa.pl. O przyjęciu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Założeniem organizatorów jest przeszkolenie uczestników z każdego z 21 powiatów oraz trzech miast na prawach powiatów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2021 r. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w załączonym opisie projektu. Dodatkowych informacji udziela: dr Beata Krokocka – koordynator projektu, b.krokocka@wodnskierniewice.eu, tel. 46 833 20 04
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do uczestnictwa w Projekcie.

Do pobrania:
szczegółowy opis projektu
formularze zgłoszeniowe