LEGO Storytelling

Home / Dla nauczycieli / LEGO Storytelling

Biblioteka Pedagogiczna serdecznie zaprasza na warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy pn. „LEGO Storytelling w bibliotece szkolnej i publicznej”, które odbędą się 29 listopada w w siedzibie BPP.

Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę i umiejętności obejmujące metody i techniki wykorzystywania klocków LEGO (i nie tylko) do opracowywania i prowadzenia zajęć z odbiorcami z różnych grup wiekowych – w tym uczniów – w zakresie:
* twórczego opowiadania (storytellingu),
* twórczego pisania,
* stosowania technik parateatralnych z wykorzystaniem tworzonych z klocków postaci, rekwizytów i scenerii
(teatr przedmiotu, teatr cieni, LEGOdrama itp.),
* wykorzystywania klocków na zajęciach z bajkoterapii,
* tworzenia fabuł do gier planszowych, logicznych i przestrzennych i ich konstruowania z klocków,
* projektowania kart kreatywnych i dialogowych jako autorskich pomocy do twórczego pisania i opowiadania,
* wykonywania fotografii, ilustracji, moodboardów, storyboardów, tutoriali itp.,
* tworzenia komiksów, picturebooków i ebooków,
* projektowania i tworzenia książek artystycznych (artbooków, książek-obiektów),
* wykorzystywania technik audiowizualnych do tworzenia animacji i filmów,
* projektowania bibliotecznych i czytelniczych gadżetów.

PROGRAM WARSZTATÓW:
1. Podstawowe zasady storytellingu i twórczego pisania.
2. Przegląd pomocy i narzędzi do tworzenia LEGO-opowieści.
3. LEGO storytelling i techniki parateatralne (teatr przedmiotu, teatr cieni, LEGOdrama itp.).
4. Wykorzystywanie klocków na zajęciach z bajkoterapii.
5. Tworzenie fabuł do gier planszowych, logicznych oraz przestrzennych i ich konstruowanie z klocków.
6. Wykorzystanie klocków LEGO do:
– projektowania kart kreatywnych i dialogowych jako autorskich pomocy do twórczego pisania i opowiadania,
– wykonywania fotografii, ilustracji, moodboardów, storyboardów, tutoriali itp.,
– tworzenia komiksów, picturebooków i ebooków,
– projektowania i tworzenia książek artystycznych (artbooków, książek-obiektów),
– wykorzystywania technik audiowizualnych do tworzenia animacji i filmów,
– projektowania bibliotecznych i czytelniczych gadżetów.

Warsztaty poprowadzi Sławomir Waśniewski – pedagog i oligofrenopedagog, wykładowca i trener terapii pedagogicznej, arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii, animator działań twórczych, trener kreatywności, coach ICC, trener biznesu, doradca zawodowy, moderator i trener master class Design Thinking.

Zapraszamy do zapisu: Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych, tel. 44 6495077


Grafika: Lego Man running in front of Legos by Marco Verch Professional Photographer and Speaker used under CC BY 2.0