Edukacja globalna BPP

Home / Dla nauczycieli / Edukacja globalna BPP

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” wraz z Biblioteką Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim zapraszają na szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych (klas I-VI) poświęcone edukacji globalnej.

Jeżeli uczysz w szkole podstawowej. Interesują Cię zależności między Globalną Północą a Globalnym Południem i chciałabyś/chciałbyś pokazać swoim uczniom i uczennicom jak ich codzienne wybory mogą wpływać na ludzi żyjących na drugim krańcu świata? Chcesz nabyć nowe kompetencje i wzbogacić prowadzone przez Ciebie lekcje o treści edukacji globalnej, a także poznać nowatorską (choć z bogatą tradycją) metodę edukacyjną jaką jest teatrzyk kamishibai?  Zapraszamy Cię na cykl dwóch szkoleń.

Cykl składa się z dwóch etapów.

I etap szkolenia odbędzie się 26.11.2019 r. (wtorek) w godz. 14:00-18:00 w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

I będzie obejmował m.in.:
* zagadnienia edukacji globalnej, wyjaśniające podstawowe pojęcia związane z globalizacją, pomocą rozwojową etc.
* Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa oraz język edukacji globalnej
* prezentację wybranych gier i zabaw o tematyce edukacji globalnej, które można wykorzystać podczas zajęć

II etap szkolenia odbędzie się 28.02.2020 r. (piątek) w godz. 14:00-18:00 również w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szkolenie będzie obejmowało m.in.:
*
Cele Zrównoważonego Rozwoju – jak świat staje się lepszy
* prezentację teatrzyku kamishibai – jego historię, zasady opowiadania i pokazywania
* praktyczne zapoznanie z materiałami edukacyjnymi z wybranych pakietów edukacyjnych
* krótkie podsumowanie wyników badań na temat edukacji globalnej w edukacji szkolnej i podręcznikach
* porady gdzie szukać pomysłów na edukację globalną

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Jakie są korzyści dla uczestników?
Oczywiście nowa wiedza i umiejętności. A poza tym uczestniczki i uczestnicy podczas pierwszego szkolenia otrzymają wzorcowy pakiet edukacyjny oraz zaświadczenie o udziale.
Na drugim szkoleniu uczestniczki i uczestnicy dostaną zestaw 5 bajek kamishibai wraz z tekturowym teatrzykiem oraz odrębne zaświadczenie o udziale.

Uwaga: Tylko uczestnictwo w pierwszym szkoleniu i przeprowadzenie dwóch warsztatów dla swoich uczniów umożliwia wzięcie udziału drugim szkoleniu.

Prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.11.2019 r.

UWAGA! Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o tym mailowo.

Szkolenie jest częścią projektu „Źródła skutecznej edukacji globalnej”, współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.